Thuis in Radio Kootwijk

Op deze pagina willen we de dorpsbewoners aan het woord laten, recente gebeurtenissen vermelden en mogelijk ook een vraag en aanbod bladzijde aanmaken.