Dorpsraad Radio Kootwijk

U kunt contact opnemen met de dorpsraad via:

Het bestuur beslist welk bestuurslid uw vraag, klacht of anderszins in behandeling neemt.

Gelieve de Dorpsraad NIET benaderen voor:

  • Bemiddeling bij conflicten tussen buren.
  • Bemiddeling bij koop of verkoop van woningen of bedrijfspanden.
  • Alle zaken waarvoor burgers direct bij de gemeente Apeldoorn kunnen aankloppen (bijvoorbeeld de gemeentelijke buitenlijn).